Hopp til innhold

Veier inn i ekstremisme

Hvem er det som blir radikalisert inn i voldelig ekstremisme? Studier har gitt oss noen svar.

Tegning. Gråhvit bakgrunn. Mann i blå skjorte. Tegnet hjerne med ord som ikke er lesbare. Forstørrelsesglass som zoomer inn på hjernehalvdeler.
Illustrasjon fra boka "La oss snakke om 22. juli" av Thomas J.R. Marthinsen

Av: Ana Rita Ferreira, 22. juli-senteret.

Publisert: juni 2020

Redigert: februar 2023

Tore Bjørgo, som forsker på høyreekstremisme, beskriver fire hovedtyper av personer som deltar i voldelig ekstremisme:

  • De ideologiske aktivistene er ofte ressurssterke og idealistiske, og har ideologi og politikk som hovedmotivasjon. De har typisk lederroller og de bidrar ofte til radikaliseringen av sine venner.

  • Medløperne er drevet av sosiale nettverk og et ønske om tilhørighet framfor ideologi. De har ofte behov for anerkjennelse, aksept eller beskyttelse.

  • Eventyrerne er spenningssøkere som lar seg tiltrekke av vold, våpen, uniformer og kamp. De fantaserer ofte om heroiske roller, maskuline idealer og drømmer om heltestatus.

  • De sosialt frustrerte tyr ofte til ekstremisme på grunn av personlige problemer som traumatiserende fortid, vanskelig familiebakgrunn, marginalisering, rusmisbruk, arbeidsledighet og annet.

Enkelte kan plasseres i flere av disse profilene. Profilene brukes til å skreddersy forebyggende tiltak rettet mot personer i risiko for radikalisering.

Kilder