Veier inn i ekstremisme

Hvorfor blir noen mennesker radikalisert inn i voldelig ekstremisme?

Tre menneskefigurer. Fire store ringer former en tunell. På den første ringen står det: Aksepterer ikke bruken av vold. På ring nummer to står det: Aksepterer bruken av vold. På den tredje står det: Støtter bruken av vold. På den fjerde og siste står det: Bruker vold. En grå pil går igjennom alle ringen fra den første til den fjerde ringen. Illustration
Radikaliseringsprosessen er her illustrert som en tunnel. Illustrasjonen ønsker å forklare hvordan individer som i utgangspunktet ikke har en intensjon om å bruke vold, kan utvikle denne over tid, gitt de rette omstendighetene og påvirkningen.

Av: Ana Rita Ferreira, 22. juli-senteret.

Publisert: juni 2020

Redigert: oktober 2022

Tore Bjørgo, forsker på høyreekstremisme, beskriver fire hovedtyper av personer som deltar i voldelig ekstremisme:

  • De ideologiske aktivistene er ofte ressurssterke og idealistiske, og har ideologi og politikk som hovedmotivasjon. De har typisk lederroller og de bidrar ofte til radikaliseringen av sine venner.

  • Medløperne er drevet av sosiale nettverk og et ønske om tilhørighet framfor ideologi. De har ofte behov for anerkjennelse, aksept eller beskyttelse.

  • Eventyrerne er spenningssøkere som lar seg tiltrekke av vold, våpen, uniformer og kamp. De fantaserer ofte om heroiske roller, maskuline idealer og drømmer om heltestatus.

  • De sosialt frustrerte tyr ofte til ekstremisme på grunn av personlige problemer som traumatiserende fortid, vanskelig familiebakgrunn, marginalisering, rusmisbruk, arbeidsledighet og annet.

Enkelte kan plasseres i flere av disse profilene. Profilene brukes til å skreddersy forebyggende tiltak rettet mot personer i risiko for radikalisering.

Kilder

Velkommen til 22. juli-senterets nye nettside!

Nettstedet vårt er helt nytt og vi jobber fortsatt med å forbedre det. Dersom du finner feil eller opplever noe ved siden som ikke funker som det skal, vennligst kontakt oss på post@22julisenteret.no. Takk for hjelpen!