Tilbud for andre grupper

Dette opplegget inneholder en introduksjon til 22. juli og terroristens mål og motiv, etterfulgt av en selvstendig utstillingsvandring, og avslutningsvis en oppsummerende samtale. I denne samtalen får dere anledning til å stille spørsmål og komme med egne refleksjoner.

Dette opplegget inneholder en introduksjon til 22. juli, terroristens mål og motiv, etterfulgt av en selvstendig utstillingsvandring.

Kontakt oss

Har du generelle spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta gjerne kontakt!