Velkommen til et gratis opplæringstilbud for elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Tilbudet består av 3-dagers seminarer i 22. juli-senteret og på Utøya, fulgt opp av elevstyrte aktiviteter på skolen. Målet er å styrke elevers demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter for å forebygge hatefulle ytringer, antidemokratiske krefter og ekstremisme.

22. juli og demokratisk beredskap

Etter 22. juli 2011 har Utøya blitt et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Ved å styrke unge menneskers demokratiske kompetanse og gi dem en plass som positive rollemodeller som kan lære og inspirere sine medelever, bidrar samarbeidsprosjektet demokrativerksted til å utvikle demokratisk beredskap hos ungdom. Tre dager i Regjeringskvartalet og på Utøya gir elever og lærere verktøy til å snakke om 22. juli og bringe demokratilæring inn i klasserommene.

Tilbudet er gratis, og arrangørene dekker reise og opphold.

Hver skole deltar med 3 elever og 1 lærer.

Noe for din skole? Gå til Demokrativerksted.no for å lese mer og se ledige datoer for påmelding!

Et samarbeidsprosjekt

Tilbudet er et samarbeid mellom 22. juli-senteret, UtøyaThe European Wergeland Centre (EWC), og Rafto Foundation for Human Rights.

Målet med samlingene

Er å styrke ungdoms kunnskap om terrorangrepet 22. juli 2011, slik at de anerkjenner at demokratiet ikke kan tas for gitt og at de engasjerer seg for en demokratisk kultur. Læringstilbudet er forankret i læreplanen, og det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap.