8. trinn - Vg3

Før dere gjør oppgaven

Vi anbefaler alle å ha gjort seg kjent med hendelsesforløpet 22. juli og litt om terroristens tankegods og mål før dere setter i gang med oppgaven. Bruk gjerne introduksjonsfilmen og den digitale tidslinjen.

Om oppgaven

Elevene skal reflektere rundt ulike kilder til 22. juli-historien, og diskutere kildenes innhold, verdi og mangler. Opplegget gir elevene innsikt i 22. juli som historisk hendelse, og terrorangrepets årsaker og konsekvenser. Samtidig fungerer opplegget som en øvelse i kildekritikk og historiebevissthet.

Oppfølging av elevarbeid

Begynn med å la elevene presenterer kilden de har fått, sånn at alle i klassen får innsikt i alle kildene. Gå deretter gjennom det elevene har svart. Dere trenger ikke å gå gjennom punktvis, men dra frem det du tenker er spesielt viktig at alle får innsikt i.

Filmer og serier om 22. juli:

 • Filmer og serier kan få opp interesse og nysgjerrighet rundt et tema
 • Filmer og serier er som regel alltid fiksjonelle, hvilke begrensninger legger det for bruk av film og serie som kilde til en historisk hendelse?

Hatmeldinger:

 • Hvorfor sender noen hatmeldinger?
 • Diskuter gjerne ytringsfrihet, i praksis og på papiret, hva skjer med de som mottar sånne meldinger?
 • Hva kan vi gjøre for å forebygge hatprat?

Barnetegning:

 • Kilden kan fortelle oss noe om 22. juli sett fra et barns perspektiv
 • Er den like god som kilde til å fortelle oss hva som skjedde denne dagen?
 • Barn i dag (og elevene kanskje) husker ikke 22. juli. Hvorfor er det viktig at elevene lærer om 22. juli?

Manifestet:

 • Terroristens tankegods og meninger
 • God kilde for å snakke om hva terroristen mener og tenker om samfunnet
 • Er det en god kilde for å lære noe om samfunnet vi lever i?
 • Manifestet er fullt av fotnoter (kilder) - er det lett å tenke at en tekst med mange kilder er en god tekst? Husk at vi må sjekke hvilke kilder en tekst referer til.

Forslag til etterarbeid

 • Dersom du hadde tenkt å bruke film eller serie som en del av undervisningen din, er det fint å vise den etter at elevene har jobbet med kildeoppgaven. Etter eventuell filmvisning kan dere gjerne bruke kildeoppgaven aktivt til å vurdere filmen og læringsutbyttet.

 • Videre kan elevene få i oppgave å finne kilder til 22. juli som de ikke allerede har jobbet med og deretter foreta en kildevurdering av disse.

 • Snakk med elevene om hvorfor det er vanskelig å si at én kilde er mer verdt enn en annen, eller at en kilde er kategorisk god eller dårlig. Alle kildene forteller ulike historier, og er gode avhengig av hva vi spør om.

 • Det siste elevene skal svare på er "Hva får kilden dere til å føle?". Dette punktet er blant annet med for å kunne tematisere hva følelser gjør med kildekritikk vår. Hvis vi ser en artikkel eller et bilde som gjør oss sinte, blir vi brått dårligere på å utføre kildekritikk.

Introduksjon til oppgaven

Her skal du lære mer om 22. juli som en historisk hendelse gjennom å utforske ulike kilder. Du kan se på kilder som puslespillbrikker. For at vi skal få et godt bilde av 22. juli, av hva som skjedde, hvorfor, og hvilke konsekvenser det fikk, trenger vi så mange puslespillbrikker, eller kilder, som overhode mulig. I denne oppgaven skal du først jobbe med å forstå hva en kilde er, og hvordan vi jobber med kilder på en god måte. Deretter skal du og medelevene dine gruppevis utforske ulike kilder til 22. juli.

Et puslespill med et ulike bilder: et kart, en knust mobiltelefon, en iPad med en portrett, en barnetegning, noen bøker. Foto
Video om kildebruk

Svar på spørsmål til filmen i grupper

1

Hva er en kilde?

2

Hvilke eksempler på kilder nevnes i filmen?

3

Kan dere komme på flere eksempler på hva som kan være en kilde?

4

Hvorfor er det viktig å bruke flere kilder når vi skal lære oss noe om et nytt tema?

Svar på spørsmål til kilden i grupper

1

Hva forteller kilden om?

2

Hva forteller kilden lite om?

3

Hva får kilden dere til å lure på?

4

Hva får kilden dere til å tenke på?

5

Hva får kilden dere til å føle?

Velkommen til 22. juli-senterets nye nettside!

Nettstedet vårt er helt nytt og vi jobber fortsatt med å forbedre det. Dersom du finner feil eller opplever noe ved siden som ikke funker som det skal, vennligst kontakt oss på post@22julisenteret.no. Takk for hjelpen!