22. juli-senteret ønsker å vise hvordan det å undervise om terrorangrepet 22. juli både muliggjør arbeid med de tverrfaglige temaene, samtidig som elevene får arbeidet med flere av kompetansemålene i ulike fag. Vi har laget en oversikt til faglærere i grunnskolen og videregående skole over hvilke kompetansemål som er relevante for 22. juli, samt forslag til faglige tilnærminger i det enkelte faget. Vi har også laget en kort innføring til hvordan lærere kan jobbe flerfaglig og tverrfaglig, med viktige punkter å tenke gjennom før man iverksetter et slikt arbeid.

Terrorangrepet 22. juli 2011 ble for alvor satt på dagsorden i forbindelse med innføring av nye læreplaner. Terrorangrepet er nevnt eksplisitt i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap for samfunnsfag i grunnskolen, men undervisning om 22. juli kan også omfatte andre deler av de tverrfaglige temaene og kompetansemålene i grunnskolen og i videregående skole.