Få av dagens skoleelever har egne minner om terrorangrepet 22. juli 2011. Men det er de som skal viderefortelle 22. juli-historien til kommende generasjoner. Det forutsetter et eierskap til historien, deltakelse, og ikke minst en invitasjon inn i samtalene om 22. juli. For å nettopp invitere elevene inn i disse samtalene, arrangerer 22. juli-senteret årlige skolekonkurranser. Hvert år belyser vi nye sider ved terrorangrepet, der elevene får utforske 22. juli-historien på engasjerende og kreative måter.

Vinneren av skolekonkurransen 2022 - Lambertseter videregående skole

Vinnerbidraget i skolekonkurransen 2022 – 22. juli og rasisme utfordret elevene til å utforske koblingen mellom terrorangrepet og rasisme. Vinnerbidraget ble laget av elever ved Lambertseter videregående skole. De fikk utdelt tilfeldige boksider, og tegnet, malte og fremhevet ord og setninger i sidene som de mener kan fortelle oss noe om 22. juli og rasisme. Elevene ønsker å vise oss hvordan referanser til 22. juli finnes mange steder, også der vi ikke forventer at de skal dukke opp. Noen av rammene er tomme for å symbolisere de som ikke lenger kan fortelle, og stemmene som ikke har sluppet til siden 22. juli 2011. Kunnskapsminister Tonje Brenna sa i sin tale til vinneren av konkurransen at bidraget minner oss om at ordene våre betyr noe. I trøst og omtanke, men også de ordene som sårer og skader. Like viktig er de i arbeidet for et inkluderende samfunn.

Vinner av skolekonkurransen 2021 - Lilou og Salma ved F21

Vi arrangerte første konkurranse i 2021. Da var det 10 år siden terrorangrepet. Vi spurte elevene: To setninger gjentar seg når vi snakker om 22. juli, «Vi må aldri glemme» og «Aldri mer 22. juli». Hva legger dere i dette? Og hvordan skal vi sørge for at de budskapene ikke bare blir tomt prat? Salma og Lilou i åttende klasse ved Fyrstikkalleen skole vant i 2021 med filmen «Aldri mer 22. juli».

Plakat med sort bakgrunn og tekst "Aldri mer 22. juli".
Film av Lilou og Salma fra Fyrstikkalleen skole, som vant 22. juli-senterets skolekonkurranse 2021.