Hopp til innhold

Antifeminisme

Antifeminisme handler om motstand mot likestilling mellom kjønnene, og består blant annet av ideer om hvilke roller menn og kvinner skal ha i samfunnet. Antifeminisme er ofte en del av høyreekstremt tankegods – og det var også etablerte ideer hos terroristen bak terrorangrepet 22. juli 2011.

Flere mennesker og plakater med tekst på et stort område
Markering av den internasjonale kvinnedagen på Youngstorget.

Av Julie Ræstad Owe, 22. juli-senteret

Publisert: juni 2020

Redigert: februar 2023

Antifeminisme handler om motstand mot likestilling mellom kjønnene, og baserer seg på en forestilling om at biologiske egenskaper plasserer kvinner og menn i naturgitte posisjoner i familie og samfunn. Kvinnene er underordnet menn og deres viktigste oppgave er å få barn og reprodusere befolkningen. Dermed oppfattes kvinnenes politiske og økonomiske likestilling som en trussel mot nasjonens eksistens. Kvinner som engasjerer seg i likestillingskampen betraktes som forrædere og legitime mål for vold.

Antifeminismen er sterkt til stede i Breiviks kompendium. Breivik mener at kvinner er i ferd med å overta makten i samfunnet ved at de overtar maktposisjoner han mener skal tilhøre menn. Videre hevder han at menn, som en konsekvens av likestillingen, har blitt svake og myke. Dette fører, ifølge Breivik, til en mangel på evne til å forhindre en påstått islamsk overtakelse av Norge.

Breivik ønsker streng kontroll av kvinners kropp og seksualitet, og at kvinner skal ut av offentlige roller og inn i rollen som husmor. I borgerkrigen han mener pågår, og som han vil intensivere, er kvinner et mål. Det han kaller naturlig kjønnsorden skal gjenopprettes, og kontrollert reproduksjon av hvite barn, iverksettes. Et samfunn helt uten kvinner er også skissert i terroristens kompendium. Dette viser at ikke bare kampen mot likestilling, men også kvinnehat, inngår i Breiviks høyreekstreme ideologi.

Kilder

  • Jegerstedt, K. (2012) Frykten for det feminine: kjønnssymbolikk og misogyni i Behring Breiviks «manifest». I Østerud, S. (Red.), 22. JULI – FORSTÅ, FORKLARE, FOREBYGGE. Abstrakt.
  • Salomonsen, J. (2013) Kristendom, paganisme og kvinnefiendskap. I Jupskås, A. R. (Red.) Akademiske perspektiver på 22. juli. Akademika.
  • Simonsen, M. (2011) De fortapte menn, Dagbladet. 
  • Økland, J. (2013) Feminismen, tradisjonen og forventning. I Jupskås, A. R. (Red.) Akademiske perspektiver på 22. juli. Akademika.