Hopp til innhold

Konspirasjonsteorien Eurabia

Begrepet Eurabia er satt sammen av ordene Europa og Arabia, og er en konspirasjonsteori som hevder at europeiske eliter (politiske, akademiske og andre) samarbeider med arabiske land for å øke muslimsk innvandring til Europa. Ifølge konspirasjonsteoretikere er målet å gjøre Europa til en islamsk koloni. Det finnes ingen bevis som kan støtte denne teorien, og den stemmer med andre ord ikke.

Fire forsider på bøker.
Bøker skrevet av forfattere som forfekter Eurabia-teorien som Breivik skriver om og referer til i kompendiet sitt. Konspirasjonsteorien hevder blant annet at det foregår en islamisering av Europa og at myndigheter og internasjonale organisasjoner jobber for at dette skal skje.

Av Julie Ræstad Owe, 22. juli-senteret.

Publisert: juni 2020

Redigert: oktober 2022

I en norsk kontekst er det først og fremst Arbeiderpartiet som anses som denne politiske eliten, den såkalte indre fienden, som jobber for å islamisere Norge. Anders Behring Breivik anser også akademia, mediene og de fleste partiene på Stortinget som medansvarlige for at dette foregår. «Eurabia» er nevnt 174 ganger i kompendiet til terroristen. «Islam» og «muslim» er nevnt henholdsvis 3466 og 3689 ganger på de rundt 1500 sidene. Dette gir et innblikk i Breiviks politiske overbevisning.

Konspirasjonsteorien, Eurabia, er mer eller mindre til stede i hele Europa, og involverer ulike såkalte indre fiender i hvert land. Som regel pekes det på partier og medier med tilhørighet på den politiske venstresiden. En av hovedtenkerne bak konspirasjonsteorien er britisk-egyptiske Gisèle Littman, kjent som Bat Ye’or. I Norge har særlig bloggeren Fjordman tatt til orde for disse ideene.

Ideen om at politiske eliter innad i et land samarbeider og konspirerer med ytre fiender er også svært fremtredende i konspirasjonsteorier om jøder. I dag ser vi en tendens til at antisemittiske og muslimfiendtlige konspirasjonsteorier smelter sammen i forestillingen om at jøder jobber målrettet for å oversvømme Europa med muslimer. Med andre ord at jødene fungerer som en form for bakmenn som trekker i trådene for at en islamisering skal kunne skje.

Kilder